Tag: Duurzaam project

Repair Café

Elke 3e zaterdag van de maand, behalve in juli, augustus en december, is er Repair Café in Buurtkamer Corantijn van 14:00 tot 17:00 uur (zie agenda). Dit is een buurtinitiatief dat repareren promoot als alternatief voor weggooien. Het is bovendien een mooie manier om reparatiekennis te behouden en de sociale cohesie in de buurt te versterken. Buurtbewoners nemen hun kapotte spullen van thuis mee om het ter plekke door vrijwilligers te laten repareren. Dus! Zijn uw kleren kapot? Heeft u defecte apparaten die u nog een kans gunt? Fietsen, computers of andere zaken die u wilt laten repareren? Kom dan naar het Repair Café De Baarsjes op Corantijnstraat 25. Niet alleen staan koffie, thee en heerlijke muffins van buurvrouw Suzanne voor u klaar, maar ook onze reparateurs!

Wij zijn trouwens altijd op zoek naar handige reparateurs. Dus wilt u meedoen als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op of kom gewoon een keertje kijken!


Kick off ‘Duurzame Hub Community’ op de Jan Eef!

Het is zo ver, we zijn begonnen met ons duurzame project in de Jan Evertsenstraat. Na anderhalf jaar beweging in de stadsdelen gaan Vital Interest en Winnen & Co samen met Stadsdeel West hard aan de slag om de Jan Eef een nieuw imago te geven. Dit door ervoor te zorgen dat er winkels bijkomen die een echte bijdrage leveren aan de straat, en daarmee de buurt(bewoners).

Ons project, ‘Duurzame Hub Community’, is in feite gericht op gebiedsverbetering: groener, gezonder, leefbaarder, en dat op duurzame wijze. Bij een ‘Duurzame Hub Community’, werken mensen in een gemeenschap (zoals een buurt!) gezamenlijk aan duurzame verbeteringen. Winkels gericht op ecologische producten, de aankleding van de straat met duurzame materialen, etc..

Wat hebben we gedaan? De afgelopen weken hebben we hard gewerkt om de status van de straat en de leegstaande panden in kaart te krijgen. Daarnaast hebben we ook al contact gehad met mogelijke huurders, zoals bijvoorbeeld een Eco-kledingwinkel. Leuk!

Maar… wij zijn niet de enigen die ons inzetten voor de straat en voor de wijk. Zo is er een fantastisch burgerinitiatief ‘Geef om de Jan Eef’ van wijkbewoners die zich willen inzetten voor een prettige leefomgeving en een fijne winkelstraat. Op de Corantijnstraat is Catherina Giskes al gestart met ‘Het Begin van een Duurzame Straat’. Ella Arps heeft in lijn hiermee een duurzaamheidstour door de wijk opgezet. Meer info is te vinden bij ‘De wereld van morgen’. Het is fijn om te weten dat het Stadsdeel naast burgerinitiatieven ook duurzaamheid belangrijk vindt. Naast onze Duurzame Hub Community is er een project in Westerpark waar het bouwen van duurzame woningen centraal staat.

Kortom, er is voldoende enthousiasme en beweging in de wijk!