Tag: Scharrelondernemen

Coöperatief Scharrelondernemen Postjesbuurt: denk mee op 11 maart

Coöperatief Scharrelondernemen: de mogelijkheid om parttime te ondernemen vanuit je bijstandsuitkering. Om te kijken of dat mogelijk is in de Postjesbuurt is er op woensdag 11 maart om 19:00 uur een bijeenkomst in Buurtkamer Corantijn. Mensen met een bijstandsuitkering die ideeën en/of initiatieven hebben zijn van harte welkom om mee te denken met de werkgroep. Dit in navolging van Breda en Venlo waar afgelopen jaar met succes twee coöperaties voor scharrelondernemers zijn opgericht.

Ondernemen vanuit een bijstandsuitkering is in Nederland ingewikkeld. Veel mensen die eenmaal in een uitkeringssituatie zitten ervaren drempels bij de stap naar zelfstandigheid en de (vaak bureacratische) regels/systemen werken eerder tegen dan mee. Bovendien is het, zeker in deze tijden, niet gemakkelijk betaald werk/klanten te vinden. En inkomsten worden grotendeels weer van de uitkering afgetrokken. Veel mensen raken daardoor ontmoedigd. Te bizar voor woorden vonden wij (Erna Smeekens en Hans Udo) in Breda en daarom zijn we gaan nadenken over andere mogelijkheden. Dat leidde in december 2013 tot de oprichting van De Vrije Uitloop, de eerste Nederlandse coöperatie voor scharrelondernemers.

In februari 2015 zijn we daarover in de Buurtkamer komen vertellen en ontstond er een sprankel: wellicht kan dat ook bij ons? Dus! Heb je een bijstandsuitkering en een idee voor je eigen bedrijfje? Vind je het leuk om mee te denken/helpen in een werkgroep? Kom dan zeker langs op 11 maart. De werktgroep start om 19:00 uur in Buurtkamer Corantijn, te bereiken met tram 17 en bus 15, halte Corantijnstraat, Corantijnstraat 25.

We hopen je 11 maart te zien!

Erna Smeekens
Catherina Giskes