Spreekuur gebiedsmakelaar (buurtcoördinator)

In 2018 heeft het Buurtspreekuur een nieuwe opzet gekregen. Kijk voor actuele informatie hier.