Restorative Circles

Elke maand op donderdagavond is er van 19.30 tot 22.00 uur een oefenavond Restorative Circles. De eerstvolgende oefenavond zal na de zomervakantie plaatsvinden.

Restorative Circles is een methode ontwikkeld door Dominic Barter, die leert hoe een gemeenschap op respectvolle, non-agressieve wijze kan omgaan met conflicten.

Op 14 en 15 januari was er in de Oranjekerk te Amsterdam een introductieworkshop van Dominic Barter: Hierin legde Dominic uit hoe restorative circles werken…

meer… (pdf)