Corona-maatregelen

Vanaf 1 juni 2020 zijn bijeenkomsten onder voorwaarden weer toegestaan. Ook de Buurtkamer gaat weer beperkt open voor bijeenkomsten.

Om dat veilig en volgens de regels te kunnen doen is een Corona-protocol opgesteld. Iedereen die gebruik maakt van de Buurtkamer moet zich daaraan houden.

De belangrijkste regels zijn de alom bekende regels: houd 1,5 meter afstand, was je handen, bij ziekte of ziekte in het gezin blijf je thuis.

Om goed afstand te kunnen houden is het nodig dat het niet te vol wordt in de Buurtkamer. Het protocol bevat ook plattegronden waarop je kan zien wat er voor opstellingen mogelijk zijn en hoeveel personen er dan maximaal passen.

Bekijk het protocol hier: Coronaprotocol Buurtkamer Corantijn versie 2.0.