Buurtoverleg Postjesbuurt

Ben je al eens bij het Buurtoverleg geweest? Het Buurtoverleg vindt ééns in de zes weken plaats en wordt begeleid door gebiedsmakelaar Hicham Ghziel (Stadsdeel West) en Wim Molenaar (ABC Alliantie Welzijn – ABC West). Het is speciaal voor buurtbewoners van de Postjesbuurt die meldingen willen doen of een buurtinitiatief willen voorleggen/toelichten. Onze Wijkagent is aanwezig voor zaken m.b.t. veiligheid en preventie; indien er meldingen vanuit de gemeente/het stadsdeel zijn zullen Hicham en Wim ons daarover informeren.

Buurtbewoners kunnen van tevoren buurtinitiatieven indienen met o.a. omschrijving en prijsopgave; de gemeente stelt hiervoor namelijk (beperkte) gelden beschikbaar, als ze aan alle criteria voldoen. Tijdens het overleg worden deze ingediende verzoeken nader toegelicht en besproken. Als van de aanwezige buurtbewoners niemand een ernstig bezwaar heeft tegen het voorstel (consent-model) kan er geld ter beschikking worden gesteld. De eerstvolgende data in 2020 zijn (onder voorbehoud, in locatie De Tulp, Postjeskade 200):

  • Donderdag 5 maart van 19:30 tot 21:00 uur
  • Donderdag 23 april van 19:30 tot 21:00 uur (dus niet op 16 april!)
  • Donderdag 28 mei van 19:30 tot 21:00 uur
  • Donderdag 25 juni van 19:30 tot 21:00 uur
  • Donderdag 10 september van 19:30 tot 21:00 uur
  • Donderdag 22 oktober van 19:30 tot 21:00 uur
  • Donderdag 19 november van 19:30 tot 21:00 uur

Wil je een initiatief indienen? Neem dan contact op met Wim Molenaar. Hij is te bereiken via w.molenaar@abc‑west.nl of op 06 – 8161 8762. Je kan natuurlijk ook langskomen bij het Buurtspreekuur. Voor meer informatie daarover klik je even hier.

Een andere manier om aan financiering voor een activiteit te komen is het Fonds voor West. Kijk voor meer informatie hier.