Tag: Bewonersbijeenkomst

Bewonersavonden dinsdag 3 september 2013

Op dinsdagavond 3 september 2013 vinden twee belangrijke bewonersbijeenkomsten plaats. Helaas gelijktijdig! Voor Postjesbuurtbewoners is er een bewonersavond in Buurtcentrum De Tulp (Postjeskade 200) van 19:30 tot 21:30 uur. Houd de website www.west.amsterdam.nl in de gaten voor de agenda van deze avond!

Voor wie hart heeft voor het Rembrandtpark is de bewonersavond van Stadsdeel Nieuw West van belang (van 19:30 – 21:30 uur op de Pieter Calandlaan 1). Hier wordt namelijk de Ontwerp Nota Evenementen Amsterdam Nieuw West besproken. Bewoners kunnen vragen stellen of opmerkingen plaatsen bij deze Nota, waarmee vergunning wordt aangevraagd voor 12 festivals in het Rembrandtpark. Wie het park festivalvrij wil houden kan dus hier zijn/haar stem laten horen! Meer info hierover vind je op:

http://www.nieuwwest.amsterdam.nl/producten-en/bekendmakingen/
(plaatsing van de Ontwerpnota Evenementen: 1 augustus 2013)
http://rembrandtpark.org

De Ontwerpnota Evenementen Amsterdam Nieuw West ligt sinds 1 augustus voor zes weken ter inzage bij Stadsdeel Nieuw West. U kunt deze ook downloaden op de website (zie URL boven).


Bewonersbijeenkomst woensdag 27 maart

Woon je in de Postjesbuurt en wil je meedenken over de buurt? Horen wat er zoal speelt? Heb je ideeën die bijdragen aan een goede buurt? Dan ben je van harte welkom op de bewonersbijeenkomst van de Postjesbuurt. Deze vindt plaats op woensdag 27 maart 2013 tussen 19:30 – 21:30 uur bij Buurthuis De Tulp, Postjeskade 200. Op de website van Stadsdeel West vind je meer info en de uitnodiging.

Het programma:

19:30 – 20:00: Resultaat enquête ’10 minuten voor de buurt’
20:00 – 20:30: Welke thema’s spelen in de Postjesbuurt?
20:30 – 21:00: Voortgang mobiele moestuinbakken
21:00 – 21:30: Binnengekomen bewonersinitiatieven