Buurtgeluiden

Buurtoverleggen in 2017

Elke zes weken is er Buurtoverleg, speciaal voor bewoners van de Postjesbuurt. Heb je (buurt)zaken die je wilt melden bij de gebiedsmakelaar? Wil je weten wat er speelt in de buurt? Heb je een initiatief voor de buurt of voor haar bewoners? Kom dan zeker! Het buurtoverleg is o.b.v. gebiedsmakelaar Thea Kroes (Stadsdeel West) en Tamara Janmaat van ABC West. Zij informeren de buurtbewoners over zaken vanuit de gemeente; wijkagent Petra Oppenhuis is aanwezig voor meldingen (en vragen) over veiligheid en preventie. Het Buurtoverleg dient er ook toe te stemmen over (vooraf!) ingediende bewonersinitiatieven; de indieners lichten het initiatief toe. Het Stadsdeel stelt (beperkte) gelden beschikbaar voor dergelijke initiatieven, mits zij aan alle criteria voldoen.

Eerstvolgende Buurtoverleggen vinden plaats op de volgende data
(donderdagavonden tussen 19:30 en 21:00 uur):

  • 13 april (LET OP: VERZET NAAR 18 MEI)
  • 1 juni (locatie De Tulp: LET OP: VERVALLEN)
  • 13 juli (locatie De Tulp)
  • 7 september (locatie De Tulp)
  • 26 oktober (locatie De Tulp)
  • 7 december (locatie De Tulp)

Kom ook! Koffie en thee staan klaar. Wil je een bewonersinitiatief indienen? Ga dan naar de website van ABC West en zoek (in het zoekveld) op de trefwoordencombi ‘formulier bewonersinitiatieven’. Of ga rechtstreeks naar het formulier. Meer informatie vind je ook op de website van de gemeente.


Buurtoverleg op donderdag 8 september

Let op: het zeswekelijkse Buurtoverleg is verplaatst van donderdag 1 september naar donderdag 8 september. Plaats en tijd blijven echter ongewijzigd: van 19:30 tot 21:30 uur in De Tulp, Postjeskade 200, Amsterdam. Dit Buurtoverleg vindt plaats o.b.v. de gebiedsmakelaar Jessica ter Maat (Stadsdeel West) en Rob Rink van ABC Alliantie Welzijn (ABC West), en is speciaal voor buurtbewoners van de Postjesbuurt die meldingen willen doen of een buurtinitiatief willen voorleggen/inleveren. Vaak is ook de wijkagent Petra Oppenhuis aanwezig voor zaken m.b.t. veiligheid en preventie. Zie verderop bij ‘Buurtgeluiden’ voor meer info over het Buurtoverleg.

We hopen je 8 september te zien!


Safe Haven gestopt

Let op: begin augustus 2016 is Safe Haven gestopt. Tijdens dit mooie initiatief ontmoetten buurtbewoners en vluchtelingen elkaar elke dinsdag in Buurtkamer Corantijn. Doel was elkaar leren kennen en gezelligheid vinden en delen.

Verder lezen


Secret Garden: zeg het voort, zet het voort!

Na een bezoek van vrijwilligers uit de Postjesbuurt aan Safe Haven in de Marnixstraat, kwam er contact tot stand met Emir Belatoui, één van de organisators van het zogeheten Secret Garden. Dit is een initiatief voor begeleiding en opvang van allochtone LGBT’ers in en rond Amsterdam, zie Facebook. Niet lang daarna kwam er ook contact tot stand met Quiny Cohen de Lara, die net als Emir LGBT’ers begeleidt. Al snel kwam het idee om een avond te organiseren voor zoveel mogelijk belanghebbenden. Echter na enig overleg werd besloten om eerst een aparte groep bijeen te laten komen vanwege het zeer moeilijk liggende onderwerp in Syrische en andere Midden-Oosten-kringen. Men kan dan altijd nog besluiten of men wil doorstromen naar een reguliere Safe Haven-bijeenkomst.

Dankzij subsidie van Stadsdeel West kan Buurtkamer Corantijn haar ruimte ééns in de drie weken kosteloos ter beschikking stellen voor Secret Garden. De eerste bijeenkomst werd goed bezocht en was heel geslaagd. Deelnemers verzorgden zelf het eten, en ook vanuit Safe Haven kwam er o.a. heerlijke hummus/tchina, salades en ingrediënten voor een Syrische halal maaltijd met worst en ei. Na een wat onwennige start vond iedereen zijn plekje; uiteindelijk waren er zo’n 35 bezoekers uit verschillende landen (Syrië, Iran, Irak, Libanon, Nederland) en van verschillende culturen/geloof (Islamitisch, Christelijk, Joods, atheïstisch).

De vrijwilliger/coördinator hield een welkomstwoord, Emir vertaalde; er werd heerlijk gelachen en gegeten, er werden afspraken gemaakt en knuffels uitgedeeld, adressen en informatie uitgewisseld, er werd genetwerkt en op het laatst zowaar Koerdisch gedanst op muziek uit de laptop. De overgrote meerderheid liet weten deze avonden te willen voortzetten. In overleg met de initiatiefnemers van Secret Garden en Safe Haven en Buurtkamer Corantijn zullen we dit mogelijk maken. Het idee is om voorlopig ééns per drie weken op de zaterdagavond deze ontmoetingen te houden.


Geveltuintjesdag zaterdag 23 april

Heeft u een geveltuin, balkon of achtertuin? Sla dan nu uw slag en doe mee met de Geveltuintjesdag! Bezoek de plantjesmarkt op zaterdag 23 april 2016 tussen 12:00 en 16:00 uur bij Buurtkamer Corantijn op Corantijnstraat 25, hoek Van Walbeeckstraat. Wat u daar kunt halen? Plantjes tegen buurtprijsjes, adviezen van een ervaren tuinvrouw en gratis aarde, geschonken door Stadsdeel West. Dus neem schep en emmer (of plastic zak) mee!

De Geveltuintjesdag Postjesbuurt (zie de flyer) is een initiatief door en voor bewoners van de Postjesbuurt. Het idee voor een Geveltuintjesdag in onze buurt ontstond in 2014 tijdens het Buurtoverleg (voorheen Leefbaarheidsoverleg) en wordt mogelijk gemaakt dankzij vrijwilligers en een bijdrage vanuit het buurtbudget van Stadsdeel West. Met als doel een groenere buurt. Wilt u meer weten of u aanmelden als vrijwilliger? Kom dan langs op het Groenspreekuur elke 2e vrijdag van de maand tussen 19:00 en 20:00 uur in Buurtkamer Corantijn (Corantijnstraat 25, hoek Van Walbeeckstraat). Of neem contact met ons op.

Wist u trouwens dat u GRATIS een geveltuintje kunt laten aanleggen? Dien in dat geval vóór 1 mei of vóór 1 september 2016 uw aanvraag in via www.amsterdam.nl. Het tuintje wordt dan in mei of in september (afhankelijk van uw aanvraag) gratis aangelegd door Stadsdeel West. De Geveltuintjesdag op 23 april is natuurlijk dé gelegenheid om voor uw nieuwe geveltuintje plantjes en aarde in te slaan!


Buurtoverleg Postjesbuurt

Kom ook naar het Buurtoverleg (voorheen Leefbaarheidsoverleg)!
Eerstvolgende data in 2016, altijd op donderdagen: 24 maart, 12 mei, 23 juni (daarna vakantiestop), 8 september (was eerst 1 september), 13 oktober en 24 november. Tijd: 19:30 – 21:30 uur.

Graag attenderen wij je op het belang van jouw aanwezigheid bij het Buurtoverleg. Dit Buurtoverleg wordt eens in de zes weken gehouden in De Tulp (Postjeskade 200) onder begeleiding van buurtcoördinator Jessica ter Maat van Stadsdeel West en Rob Rink van ABC Alliantie Welzijn (ABC West). Doorgaans is ook altijd de wijkagent aanwezig (en anders een vervanger) om politiezaken te behandelen. Het overleg dient er toe buurtbewoners te informeren over zaken die spelen. Maar ook andersom…

Buurtbewoners kunnen van tevoren buurtprojecten, -initiatieven en -activiteiten indienen met o.a. omschrijving en prijsopgave; de gemeente stelt hiervoor namelijk (beperkte) gelden beschikbaar. Tijdens het overleg worden deze ingediende verzoeken nader toegelicht en besproken. Ook wordt gekeken of zij voldoen aan de criteria. Indien dat het geval is wordt er ter plekke door alle aanwezige buurtbewoners over het voorstel gestemd. Van belang is dus dat er flinke opkomst is! Niet alleen omdat je als buurtbewoner langs deze weg je stem kunt doen gelden, maar ook omdat je dan goed geïnformeerd raakt over wat er speelt in de buurt.

Kom dus ook! En wil je een initiatief indienen? Ga dan naar de website van ABC West en zoek (in zoekveld) op de trefwoordencombi ‘formulier bewonersinitiatieven’. Of ga rechtstreeks naar het formulier. Meer info vind je ook op de website van de gemeente.


Gratis vogelexcursie zondag 6 maart 2016

Zondagochtend 6 maart 2016 geeft Steven van Jizzbirding een GRATIS vogelexcursie in het Rembrandtpark, speciaal voor bezoekers van Buurtkamer Corantijn! Jizzbirding gaat alleen met kleine groepen op pad (één van hun principes), zodat iedereen de vogels te zien krijgt. Als de eerste groep vol is volgt een tweede gratis excursie op 13 maart 2016. Voor meer info en aanmelden kun je terecht op de website van Jizzbirding.
Dus wil je een inkijkje in de wereld van vogels? Of heb je gewoonweg zin in een leuke leerzame wandeling door het Rembrandtpark? Meld je dan zeker aan! De excursie vindt plaats tussen 9:00 en 10:30 uur. Jong en oud is welkom en er is voor iedereen een verrekijker beschikbaar. Ook kun je gebruik maken van een vogelgids en een telescoop (beide aanwezig). Na afloop bespreken we kort de vogels na die we hebben gezien onder het genot van een kopje koffie of thee en een versnapering.


Nieuwe afvalcontainers Postjesbuurt

In 2015 heeft stadsdeel West alle afvalcontainers in de Postjesbuurt vervangen door nieuwe. Ook heeft het stadsdeel de spreiding van de verschillende soorten afvalcontainers verbeterd, zodat de bewoners gemakkelijker hun verschillende soorten afval in de buurt kwijtkunnen. In de flyer met kaart (PDF) van stadsdeel West vindt u een plattegrond met alle glas-, papier-, plastic- en textielcontainers. Er zijn meer plastic-containers bijgekomen, soms op een locatie waar eerder een ander soort afvalcontainer stond. Alle containers zie er in principe het zelfde uit, maar aan de kleur van de inwerp-opening, de afbeelding op de container en de stang bovenop kunt u zien voor welke soort afval de container geschikt is. Verder een tip: zet geen grofvuil tegen de containers aan; de vuilnismannen kunnen ze dan niet goed legen!

Is een afvalcontainer vol of kapot? Geef het door m.b.v. een Melding Openbare Ruimte via www.amsterdam.nl/mor, de apps ‘Opgeruimd’ of ‘Verbeter de Buurt’, of telefoonnummer 14 020 (ma t/m vr 8:00 – 18:00). Onze ervaring is dat de gemeente snel ter plekke is.


Mantelzorg in Postjesbuurt: eerst onderzoek

Op de Buurtborrel van 17 december 2015 werd duidelijk dat er behoefte is aan onderlinge kennismaking van mantelzorgers. Door een actie wordt nu gepoogd om mantelzorgers als overleg-mogelijkheid met elkaar in contact te brengen. Echter het effect van deze actie wordt betwijfeld. Daarom willen we weten wie mantelzorger zijn in de Postjesbuurt en of zij behoefte hebben aan ondersteuning. Beter om éérst een gecoördineerd onderzoek te doen naar mantelzorgers en vrijwilligers, met de bedoeling erachter te komen of wat hun behoefte is en hoe deze te dekken.

De verwachting is dat er nog potentieel is dat opgewekt kan worden voor welke hulpverlening dan ook, zodat een eventueel tekort aan mantelzorgers c.q. vrijwilligers kan worden aangevuld of verminderd. Een manier om meer inzicht te krijgen in de problematiek is een buurtonderzoek te combineren met de uitgifte van een (aangevulde) herdruk van het boek ‘Parels van de Baarsjes’ (uitgave van ABC Alliantie Welzijn) zodat men er ook weer eens aan herinnerd wordt welke en wat de mogelijkheden er in de Postjesbuurt zijn. Het zou goed zijn om dat tezamen met een enquêteformulier huis aan huis te verspreiden.

Coen Steegeling, 12 januari 2016


Geveltuintjesdag zaterdag 25 april: gratis aarde!

Op zaterdag 25 april organiseert het team van het Groenspreekuur een ‘plantjesmarkt’ voor de Postjesbuurt. Dit doen zij in het kader van de Geveltuintjesdag die in wel meer buurten wordt georganiseerd. Van 12:00 tot 16:00 uur kun je terecht op de hoek Corantijnstraat 25/Van Walbeeckstraat en schuin daar tegenover voor het kopen van plantjes. Let op: gratis aarde! Uiteraard voor zolang de voorraad strekt. Neem schep, plastic zak en/of emmer mee om de aarde in te doen.

Dé gelegenheid voor buurtbewoners met een geveltuintje om leuke plantjes in te slaan! En heb je geen geveltuintje maar wel balkonbakken, een moestuintje of dakpotten? Ook dan ben je uiteraard van harte welkom!